พื้นฐานงานประกันภัย

ความหมายและประเภทของการประกันวินาศภัย

         การประกันวินาศภัย คือ การที่ผู้รับประกันภัยทำสัญญายินยอมที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือชดใช้เงินจำนวนหนึ่งในกรณีที่เกิดความเสียหายเกี่ยวกับที่เอาประกันภัย โดยที่ผู้เอาประกันภัยตกลงจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย

         ประเภทของการประกันวินาศภัย

ประเภทของการประกันวินาศภัยออกเป็น 4 ประเภท คือ

  1. การประกันภัยรถยนต์
  2. ประกันอัคคีภัย
  3. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
  4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด


        ประกันภัยแต่ละประเภท Srikrung Prakun Online .com ได้รวบรวมใว้ในรูปแบบ Vidio เพื่อง่ายต่อการเข้าใจ ทำให้เริ่มธุรกิจประกันภัยได้อย่างมั้นใจ 

 

  • ความรู้พื้นฐานประกันภัยรถยนต์ เรื่อง พ.ร.บ.

 

 

  • ความรู้พื้นฐานประกันภัยรถยนต์ เรื่อง ภาคสมัครใจ(ประเภท 1-5)

 


  •  ความรู้ประกัน เรื่อง ประกันการเดินทาง T.A.

 

 


  • ความรู้ประกัน เรื่อง ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล P.A.

 

 

  • การเตรียมความพร้อมก่อนแจ้งงาน
 

 

***มุ่งมั่น ตั้งใจ ศึกษา ลงมือทำ  รายได้เป็นแสนต่อเดือน ไม่ไกลเกินเอื้อมครับ 


 เฮียคิด เฮียทำ ตอน สมัครเป็นนายหน้ากับศรีกรุงได้อะไรบ้าง 

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com