ความหมายรหัสรถยนต์ ในการทำประกันคืออะไร?

2467 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ความหมายรหัสรถยนต์ ในการทำประกันคืออะไร?

รหัสรถยนต์ที่อยู่บนหน้ากรมธรรม์ คือการแสดงถึงประเภทและลักษณะการใช้รถยนต์

ตัวเลขมีความหมายดังนี้

  • ตัวเลขที่หนึ่ง แสดงประเภทของรถยนต์ เช่น นั่ง บรรทุก โดยสาร
  • ตัวเลขที่สองและสาม แสดงถึงลักษณะการใช้รถยนต์ เช่น ส่วนบุคคล รับจ้าง

รถยนต์นั่ง ส่วนบุคคล

 

รถยนต์โดยสาร ใช้งานเชิงพานิชย์

 

รถยนต์บรรทุก ใช้งานเชิงพานิชย์


ตารางรวมรหัสรถทุกประเภท

 

หมายเหตุ


รหัสรถยนต์ใช้ประกอบในการพิจารณารับประกันภัยของรถยนต์คันนั้นๆ ซึ่งแต่ละรุ่นเบี้ยประกันจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้รถเช่น รถยนต์ใช้ส่วนบุคคลเบี้ยจะต่ำกว่า รถยนต์ใช้รับจ้างเนื่องจากมีความเสี่ยงมากกว่า

***กรณีทำประกันภัยแต่แจ้งลักษณะการใช้รถยนต์ไม่ตรงตามความเป็นจริง เมื่อเกิดเหตุแล้วบริษัทตรวจพบ อาจปฎิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้

Powered by MakeWebEasy.com