ค่าสายงาน ตั้งแต่ 1-30 ก.ย. 2566  ทั้งหมด 223 ท่าน ไม่รวมการขายส่วนตัว

20 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ค่าสายงาน ตั้งแต่ 1-30 ก.ย. 2566  ทั้งหมด 223 ท่าน ไม่รวมการขายส่วนตัว

ค่าสายงาน ตั้งแต่ 1-30 ก.ย. 2566 ภาพรวมสมาชิกที่ รายได้ค่าสายงานเกิน 15,000 บาท ทั้งหมด 223 ท่าน สมาชิกที่มีได้ เกินแสนถึง 16 ท่าน ขอแสดงความดีใจกับทุกท่านด้วยครับ

 1. 1789 ทิพย์วิจิตร . 574,174.99
 2. 40 ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป . 267,060.60
 3. 2204 บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป . 210,100.63
 4. 155498 นงค์นุช เหล็กกล้า 191,844.10
 5. 10523 โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด . 185,522.58
 6. 15492 บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . 178,819.81
 7. 218747 เดอะบอส โบรคเกอร์ จำกัด . 169,558.73
 8. 25991 ไพโรจน์ บุญมาก 164,939.38
 9. 15288 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 153,646.79
 10. 33301 กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 150,738.83
 11. 18840 ภาวนา 365 จำกัด . 141,322.48
 12. 24819 ธรรมพล ประภาสัย 135,862.49
 13. 283 วิโรจน์ เกตุประยูร 135,602.74
 14. 10625 เจริญ ประจิมพฤกษ์ 119,644.99
 15. 32011 สุจริต อินฟินิตี้ จำกัด . 112,338.52
 16. 76221 พ.ปุณยวัจช์ . 110,152.78
 17. 23901 แอลพี สมาร์ท . 103,619.72
 18. 47871 เอสเคเอฟ พลัส จำกัด . 93,876.98
 19. 482 บุญธรรม เดชหาญ 92,207.17
 20. 350941 กฤตนัย ชานุศร 91,145.56
 21. 4 บวร แสนเรือน 89,497.04
 22. 161 ทรัพย์มงคล 59 . 88,175.59
 23. 177311 นภากาศ เทียมถ้อย 84,508.98
 24. 36718 พัทธนันท์ ธานีปกรณ์ 82,784.32
 25. 19975 วิจิตร95 . 82,654.18
 26. 11481 วรายุทธ ขระเขื่อน 81,226.82
 27. 22928 วนิดา เกิดธนมงคล 76,330.87
 28. 27510 พิจักษณ์ โพธิวัฒน์ขจร 75,493.37
 29. 111130 ศลิษา นาคฤทธิ์ 73,669.54
 30. 29724 ดีมงคล 999 จำกัด . 70,699.78
 31. 42959 ชนายุทธ เจรณาเทพ 70,214.65
 32. 10741 บัญชร อ่อนปุย 70,194.05
 33. 13086 อาภากร เดชพงษ์ 69,705.79
 34. 57181 จุฑามาศ อ่างทอง 67,546.61
 35. 4548 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 66,964.51
 36. 124768 วิลาวัลย์ โรจน์ปัญญากิจ 65,662.67
 37. 11468 อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 65,104.78
 38. 36440 รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย 64,948.08
 39. 44100 ราชวัชร โรจน์ทินกร 64,250.27
 40. 147315 จิรยุทธ มาลาวงษ์ 61,491.42
 41. 2739 ม.ทศพรปรีชา . 59,517.40
 42. 39030 ธัญลักษณ์ รนที 57,343.02
 43. 26060 ขนิษฐา เครือวงศ์ 56,368.82
 44. 24106 ณัฐสุดา สิงหศิริ 55,694.28
 45. 37285 อรุณนี โสธโน 53,912.17
 46. 56494 เกียรติชัย เกื้อมิตร 51,762.77
 47. 162895 รุ่งกานต์ ไพศรีรัตน์ 51,731.33
 48. 201424 แพรภิรมย์ ไตรพรม 50,751.13
 49. 64195 กรวิภา สุขัคคานนท์ 50,107.38
 50. 24 ไชยยา ชนะชัย 47,031.12
 51. 17526 วงศ์สถิตย์ สมสูง 45,529.26
 52. 36455 ไพรีนทร์ แสนเรือน 43,343.05
 53. 166728 ธนสุภา ช่างแฟง 43,285.33
 54. 35069 นวนิจ ตัณฑัยย์ 42,645.30
 55. 14174 ชุลี โนจิตร 42,410.69
 56. 200591 สุรวุฒิ ศรีมันตะ 39,863.43
 57. 25984 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 39,832.97
 58. 184260 คลินิกประกัน 15 จำกัด . 39,156.38
 59. 4976 ไอยรัตน์ โชติการ 38,859.29
 60. 12660 คณพศ โชติประทุม 37,888.64
 61. 6545 จันทนา โชคตาม 37,523.02
 62. 289 สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 37,493.65
 63. 128119 จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์ 37,447.48
 64. 5278 เจียม ลือลั่น 36,944.62
 65. 11551 สมพงษ์ คุณสมบัติ 36,930.34
 66. 299 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัลท์ จำกัด . 36,034.96
 67. 123344 สิริกุล เมืองสุวรรณ์ 35,846.60
 68. 21461 อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย 35,524.57
 69. 26165 จำรัส บุญศรี 35,313.29
 70. 199774 นันทนา บุรุษวยากรณ์ 35,098.37
 71. 146983 สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี 34,598.71
 72. 98213 อุลัย โนนสาเทศ 34,147.65
 73. 26500 นพดล อินตา 34,141.04
 74. 26041 เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 34,101.95
 75. 204123 ภารวิทย์ เจริญเยาว์ 33,938.72
 76. 72466 อิงอร บุญช่วย 33,929.30
 77. 18006 ฐณธรณ์ วงศ์ประทีปวิไล 33,582.71
 78. 79690 อัครนันท์ ปริญญากุลเสฏฐ์ 32,608.31
 79. 72691 นารี แสนประสิทธิ์ 31,839.05
 80. 16646 แอคชั่นโกล ทรู . 31,407.03
 81. 35138 พรรณเชษฐ รนที 31,335.01
 82. 115448 ณัฐชยา จิตรจำนงค์ 31,270.61
 83. 2583 รังสรรค์ จือศานติ 31,095.83
 84. 62309 นัฐวุฒิ พูลผล 30,961.15
 85. 66845 ชุติกาญจน์ โฆษะวิวัฒน์ 30,663.29
 86. 45622 แก้วมณี ปัททุม 30,653.76
 87. 2494 สายัณท์ จันทร์สีทอง 30,630.15
 88. 258767 รตนภัส วรรณวรพร 29,444.49
 89. 64347 พรนภา สมศรีสุข 29,181.18
 90. 474475 บุญเลิศ ชาวเมืองโขง 29,135.69
 91. 20462 โสภา สุมิตรสมบุญงาม 29,044.56
 92. 32115 คุณิชชา ทองมนต์ 28,883.42
 93. 119216 ธงชัย มานะพัฒนเสถียร 28,813.51
 94. 128589 อัจฉรา สีฉิม 27,714.25
 95. 3268 วรัญญา เจิมจิตต์ 27,699.51
 96. 18093 รัตตินันท์ สาฤกษ์ 27,133.35
 97. 103653 สมพงษ์ โคตรวิชัย 27,000.04
 98. 41403 รินดา ถ้ำกลาง 26,915.69
 99. 2041 เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด . 26,626.70
 100. 128765 คมสันต์ พงษ์โพธิ์ 25,523.55
 101. 220917 ทรงชัย โรจน์กิตติสกุล 25,397.16
 102. 488 ชาตรี ทองวิทยกุล 25,240.55
 103. 46087 กฤษฎ์ญาณี ด้วงปลี 25,195.10
 104. 11649 ธวัช คุณสมบัติ 24,816.79
 105. 20588 วรรณสุดา ผายทอง 24,786.29
 106. 82949 กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล 24,678.35
 107. 40722 สารพล แจ่มจรัส 24,541.95
 108. 37775 สุรศักดิ์ จิตอำนวย 24,490.59
 109. 44309 สุรัตน์ สดงาม 24,295.02
 110. 111061 โรมรันต์ ถินกระไสย์ 24,229.45
 111. 23516 มนัสนันท์ ทับไทร 24,042.74
 112. 7158 เปมิกา เฉลิมศรี 24,005.07
 113. 59362 กานต์กิตติ ประสพคำ 23,938.27
 114. 30197 อัญชลี อยู่พร้อม 23,636.52
 115. 176250 สรชัช บัณฑิตฤทธิเดช 23,586.44
 116. 25232 สุรีย์พร อินอ่อน 23,407.86
 117. 1483 ประภัสสร เชาว์ชาญ 23,218.30
 118. 126263 สุรสิทธิ์ เขียวหวาน 23,080.21
 119. 37232 วิศรา อินเพ็ง 23,011.07
 120. 65748 บุญสุข ประจิมทิศ 22,238.02
 121. 261832 รัตนา สายธารทิพย์ 22,142.09
 122. 67952 อาภรณ์ หนูห้อง 22,092.81
 123. 256396 ประพัฒน์ แก้วเข้ม 21,986.26
 124. 63276 บัญชา รื่นฤทัยกุล 21,934.85
 125. 20048 ชินาธิป ธราเดชากร 21,918.26
 126. 19976 ณัฐพล โสภิตานนท์ 21,877.52
 127. 190058 พงศ์ภัค วิ่งเร็ว 21,864.03
 128. 120207 สมพร พันธุ์บุตรน้อย 21,833.67
 129. 77524 อรอุมา รักรู้ 21,788.74
 130. 201448 ธานินทร์ อุดหนุนธรรม 21,754.89
 131. 189374 ชญานิษฎ์ พุทธมอญ 21,632.91
 132. 2383 เพชรรัตน์ วงศ์เทียนทอง 21,621.84
 133. 56796 อรุณ หวังลาภ 21,220.09
 134. 124351 วิภาดา ชูเสน 21,000.84
 135. 243104 รภัสสา ศุภเลิศพร 20,985.29
 136. 48758 ธัญสุดา เชื่อมนอก 20,930.68
 137. 3700 พิสิษฐ์ธน ศรีสุขใส 20,794.92
 138. 117374 กัญญา ธนตรีชัยกุล 20,640.01
 139. 48080 วิเชียร เขียวเข้ม 20,607.28
 140. 430165 พรศรี เตโชภาส 20,583.92
 141. 62224 ศิรินภา โทรัตน์ 20,398.05
 142. 52907 ณรงค์ โนรี 20,398.05
 143. 3733 สุชาติ อัคนียุทธ 20,326.56
 144. 285678 เกษม เลิศจรรยาวัฒน์ 20,126.23
 145. 32754 ฉัตรชนา การะเกตุ 19,864.58
 146. 137620 อนุศักดิ์ เกษทอง 19,842.21
 147. 5225 แสงอรุณ เมืองสุข 19,720.92
 148. 34686 นันทพัทธ์ จงวิมาณสินธุ์ 19,605.95
 149. 219942 สมรถ สุณเจิม 19,554.34
 150. 2298 พรชัย อุตมา 19,522.10
 151. 49278 อนุวัฒน์ บุษบา 19,374.16
 152. 17505 พรสวรรค์ เนาว์โสภา 19,295.51
 153. 79531 จิราพัชร์ กิตติยงวิวัฒน์ 19,213.04
 154. 265605 ราชันย์ แก้วเต๋จ๊ะ 19,187.54
 155. 10248 ธนกฤต งามวิไลดี 19,186.65
 156. 5944 ออมพอน พิบูลย์ปัญญา 19,120.58
 157. 17843 ชัชชญา พูลทรัพย์ 19,039.54
 158. 117713 ศราวุธ ใจบุญ 18,757.32
 159. 120149 ธวัชชัย ตะพิมพ์ 18,738.96
 160. 12897 นคร สิทธาพัฒนพร 18,654.55
 161. 68668 ปรรณพัชร์ โฆษิตโชติอนันต์ 18,572.80
 162. 155350 วรรณา เลาหะกาญจนศิริ 18,474.53
 163. 141001 วรัญญา อัมพุธ 18,452.69
 164. 318745 กันตพัฒน์ ทวีเลิศโสภณ 18,430.88
 165. 72737 ทศพล โชติคุตร์ 18,348.80
 166. 96809 ภัคพล วรนัยพินิจ 18,208.81
 167. 9325 อภิชาติ ปรีชา 18,200.97
 168. 3514 ทิพย์สุดา เณรทอง 18,136.47
 169. 127213 นฤพัชร ภัทรณิฐกุล 18,108.29
 170. 116420 ณัชวลัญช์ จันทร์แก้ว 18,063.68
 171. 201436 กุณฑีร์ ศรีงาน 18,008.06
 172. 37802 ฉวีวรรณ คุตะวัน 17,945.02
 173. 39297 ธัทชรัณย์ อินทภาค 17,923.17
 174. 57527 ธัชมาศ ทวีงาม 17,896.84
 175. 146973 พัลลภ พวงภู่ 17,824.41
 176. 259376 สำราญ ธรรมวงค์ 17,816.38
 177. 56015 ถาวร จันทร์เรือง 17,806.98
 178. 23677 กมลฤทธิ์ เลิศวีระศิริกุล 17,805.59
 179. 114564 ชญาดา จันทร์สว่าง 17,773.96
 180. 121243 พินิต เพชรดา 17,731.73
 181. 71682 รุ่งทิวา อ่ำบางกระทุ่ม 17,596.95
 182. 22304 ธมล จันทร์เรือง 17,591.03
 183. 6 ไอเม็กซ์ อินเตอร์บิซ จำกัด . 17,546.71
 184. 56892 อนันตชัย ไชยนอก 17,488.57
 185. 22468 ธีระศักดิ์ บุญนำ 17,480.88
 186. 19754 บุปผา พิมพ์เวิน 17,476.99
 187. 52794 กิตติชัย อ่างทอง 17,432.51
 188. 7926 วรชาติ นาคบุรินทร์ 17,399.19
 189. 55425 ธนันรัตน์ เลิศกิตติสกุล 17,299.75
 190. 194895 วิภา ภูมิไสล 17,229.14
 191. 207365 ปวีณ์วัชร บวรถิรพัฒน์ 17,004.94
 192. 28916 สมเกียรติ เผื่อแผ่ 16,933.04
 193. 268009 ชาญสิทธิ์ บินปิดำ 16,719.98
 194. 24569 สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ 16,693.88
 195. 217168 ประสิทธิ์ วิโสรัมย์ 16,687.80
 196. 151 ปุญชรัสมิ์ มยุโรวาทถิรนันท์ 16,634.81
 197. 5429 มนิดา หาญธงชัย 16,618.91
 198. 22397 ลลิตา มูลตรีภักดี 16,571.82
 199. 77005 เกษม ขุนชุ่ม 16,471.92
 200. 91956 ธเนส ห้อยสังวาลย์ 16,455.98
 201. 219511 นิภา พรหมดนตรี 16,374.74
 202. 8091 อำนาจ สุภาพสุนทร 16,336.06
 203. 29158 ยุทธพงศ์ สวนเกลี้ยง 16,221.89
 204. 138997 ศศิณัฎฐ์ พะนองรัมย์ 16,117.05
 205. 214558 ธีระพงษ์ ม้อยจังหาร 16,019.55
 206. 98619 ศรีรุ้ง ฟักเทศ 15,964.93
 207. 154524 ปราโมทย์ สิริดิกิจ 15,888.67
 208. 16837 พัทธนันท์ ฉิมสุข 15,886.46
 209. 260864 สุทธิภัทร แจทอง 15,784.03
 210. 120120 ลาภิสรา พนธิตรกุล 15,721.23
 211. 21028 พรนิภา ปรีชา 15,691.07
 212. 15252 วิศัลย์ธนา ชนธัญขจรเดช 15,653.81
 213. 770 ณัฏฐ์กุลปริยา สุรัสโม 15,629.10
 214. 79380 สิทธิพร อันบุรี 15,603.55
 215. 71093 ภูวเดช นามวงษ์ 15,552.30
 216. 112818 อรรถการ อมรภักดิ์ 15,541.45
 217. 79839 หนึ่ง มังคละคีรี 15,432.75
 218. 128353 จินตนา ชัยฤทธิ์ 15,367.27
 219. 95640 ธีรยุทธ พัวพัน 15,329.85
 220. 130858 ประเสริฐ ทองลอย 15,135.76
 221. 291320 จุรี ทับทิมหิน 15,077.48
 222. 281615 พิษณุ ปรีชา 15,034.67
 223. 262500 ฐิติรัตน์ คูมีชัย 15,031.55

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้