ค่าสายงาน ตั้งแต่ 1-31 ธ.ค. 2567 ทั้งหมด 289 ท่าน สูงที่สุดของปี 2566

15 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ค่าสายงาน ตั้งแต่ 1-31 ธ.ค. 2567 ทั้งหมด 289 ท่าน สูงที่สุดของปี 2566

ค่าสายงาน (ค่าแนะนำงาน+ค่าตำเเหน่ง) ตั้งแต่ 1-31 ธ.ค. 2567 ภาพรวมสมาชิกที่รายได้ค่าสายงานเกิน 15,000 บาท ทั้งหมด 289 ท่าน สมาชิกที่มีได้ เกินแสนถึง 26 ท่าน ขอแสดงความดีใจกับทุกท่านด้วยครับ

 1. 1789 ทิพย์วิจิตร . 737,922.23
 2. 40 ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป . 319,422.62
 3. 2204 บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป . 287,035.40
 4. 10523 โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ 244,703.06
 5. 15492 บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . 232,045.44
 6. 25991 ไพโรจน์ บุญมาก 231,522.43
 7. 155498 นงค์นุช เหล็กกล้า 227,518.32
 8. 218747 เดอะบอส โบรคเกอร์ จำกัด . 218,637.60
 9. 15288 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 188,376.55
 10. 18840 ภาวนา 365 จำกัด . 185,488.34
 11. 283 วิโรจน์ เกตุประยูร 176,404.05
 12. 33301 กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 166,993.59
 13. 10625 เจริญ ประจิมพฤกษ์ 158,581.84
 14. 24819 ธรรมพล ประภาสัย 155,375.88
 15. 76221 พ.ปุณยวัจช์ . 131,374.88
 16. 4 บวร แสนเรือน 129,195.35
 17. 23901 แอลพี สมาร์ท . 127,252.46
 18. 33890 กัญญารินทร์ บุตรธิเดช 126,678.07
 19. 32011 สุจริต อินฟินิตี้ จำกัด . 125,407.78
 20. 161 ทรัพย์มงคล 59 . 121,960.85
 21. 29724 ดีมงคล 999 จำกัด . 115,644.71
 22. 482 บุญธรรม เดชหาญ 114,520.60
 23. 47871 เอสเคเอฟ พลัส จำกัด . 114,376.89
 24. 19975 วิจิตร95 . 112,581.52
 25. 11481 วรายุทธ ขระเขื่อน 109,816.63
 26. 111130 ศลิษา นาคฤทธิ์ 103,109.35
 27. 350941 กฤตนัย ชานุศร 98,845.40
 28. 177311 นภากาศ เทียมถ้อย 93,730.30
 29. 39030 ธัญลักษณ์ รนที 88,388.97
 30. 36718 พัทธนันท์ ธานีปกรณ์ 87,326.59
 31. 36440 รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย 84,981.04
 32. 13086 อาภากร เดชพงษ์ 82,127.14
 33. 14174 ชุลี โนจิตร 80,553.18
 34. 22928 วนิดา เกิดธนมงคล 78,927.56
 35. 11468 อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 78,115.12
 36. 90271 ไตรรัตน์ เจริญศักดิ์ 77,014.13
 37. 147315 จิรยุทธ มาลาวงษ์ 74,068.23
 38. 57181 จุฑามาศ อ่างทอง 72,023.90
 39. 26060 ขนิษฐา เครือวงศ์ 71,928.84
 40. 166728 ธนสุภา ช่างแฟง 70,467.06
 41. 17526 วงศ์สถิตย์ สมสูง 69,413.50
 42. 124768 วิลาวัลย์ โรจน์ปัญญากิจ 69,014.31
 43. 2739 ม.ทศพรปรีชา . 68,746.49
 44. 200591 สุรวุฒิ ศรีมันตะ 67,839.15
 45. 42959 ชนายุทธ เจรณาเทพ 67,385.08
 46. 201424 แพรภิรมย์ ไตรพรม 66,671.66
 47. 4548 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 66,623.40
 48. 274917 ณัชย์ทรงพล นำชัยโชคปัญญา 65,721.15
 49. 35942 โสพิศ ศิริโท 64,960.45
 50. 44100 ราชวัชร โรจน์ทินกร 64,905.91
 51. 37285 อรุณนี โสธโน 62,301.51
 52. 24 ไชยยา ชนะชัย 61,913.89
 53. 12660 คณพศ โชติประทุม 61,327.01
 54. 56494 เกียรติชัย เกื้อมิตร 60,944.55
 55. 26500 นพดล อินตา 59,397.51
 56. 162895 รุ่งกานต์ ไพศรีรัตน์ 56,757.90
 57. 24106 ณัฐสุดา สิงหศิริ 56,006.78
 58. 62309 นัฐวุฒิ พูลผล 53,710.38
 59. 123344 สิริกุล เมืองสุวรรณ์ 52,511.76
 60. 341355 นรากร คงสกุล 52,023.25
 61. 26165 จำรัส บุญศรี 51,510.02
 62. 146983 สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี 50,498.83
 63. 98213 อุลัย โนนสาเทศ 49,966.32
 64. 184260 คลินิกประกัน 15 จำกัด . 49,871.50
 65. 21461 อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย 48,939.26
 66. 258767 รตนภัส วรรณวรพร 46,209.01
 67. 37775 สุรศักดิ์ จิตอำนวย 45,938.08
 68. 289 สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 45,685.90
 69. 41403 รินดา ถ้ำกลาง 45,150.66
 70. 36455 ไพรีนทร์ แสนเรือน 44,782.47
 71. 64195 กรวิภา สุขัคคานนท์ 44,080.67
 72. 25984 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 43,843.30
 73. 56796 อรุณ หวังลาภ 43,333.67
 74. 10741 บัญชร อ่อนปุย 43,321.80
 75. 11514 ดวงใจ จันทร์เจริญ 42,864.86
 76. 299 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอน 41,931.91
 77. 44309 สุรัตน์ สดงาม 41,807.32
 78. 111890 สาวิตรี เจิมขุนทด 41,079.99
 79. 2494 สายัณท์ จันทร์สีทอง 40,819.52
 80. 59745 สุรพงศ์ พรหมวัง 40,818.87
 81. 199774 นันทนา บุรุษวยากรณ์ 40,453.81
 82. 4976 ไอยรัตน์ โชติการ 40,356.18
 83. 119216 ธงชัย มานะพัฒนเสถียร 40,295.80
 84. 35069 นวนิจ ตัณฑัยย์ 39,860.58
 85. 7158 เปมิกา เฉลิมศรี 39,825.16
 86. 128119 จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์ 39,794.10
 87. 474475 บุญเลิศ ชาวเมืองโขง 39,291.27
 88. 45622 แก้วมณี ปัททุม 39,228.33
 89. 35138 พรรณเชษฐ รนที 38,721.74
 90. 6545 จันทนา โชคตาม 38,699.84
 91. 11551 สมพงษ์ คุณสมบัติ 38,641.76
 92. 5278 เจียม ลือลั่น 38,495.44
 93. 488 ชาตรี ทองวิทยกุล 37,889.08
 94. 2041 เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด . 37,810.78
 95. 126263 สุรสิทธิ์ เขียวหวาน 37,775.76
 96. 20462 โสภา สุมิตรสมบุญงาม 37,589.45
 97. 128765 คมสันต์ พงษ์โพธิ์ 36,046.43
 98. 72466 อิงอร บุญช่วย 35,980.57
 99. 3268 วรัญญา เจิมจิตต์ 35,927.65
 100. 62224 ศิรินภา โทรัตน์ 35,314.58
 101. 20048 ชินาธิป ธราเดชากร 35,253.87
 102. 40722 สารพล แจ่มจรัส 35,134.89
 103. 87976 กษมา สุภาพงษ์ 34,453.66
 104. 67952 อาภรณ์ หนูห้อง 33,895.62
 105. 65748 บุญสุข ประจิมทิศ 33,608.64
 106. 117374 กัญญา ธนตรีชัยกุล 33,598.11
 107. 128589 อัจฉรา สีฉิม 33,141.00
 108. 46087 กฤษฎ์ญาณี ด้วงปลี 32,848.48
 109. 256396 ประพัฒน์ แก้วเข้ม 32,773.44
 110. 69253 เบญจวรรณ ใจบุญ 32,658.31
 111. 18006 ฐณธรณ์ วงศ์ประทีปวิไล 32,610.00
 112. 115448 ณัฐชยา จิตรจำนงค์ 32,229.74
 113. 66845 ชุติกาญจน์ โฆษะวิวัฒน์ 31,933.15
 114. 220917 ทรงชัย โรจน์กิตติสกุล 31,795.81
 115. 189374 ชญานิษฎ์ พุทธมอญ 31,649.13
 116. 111061 โรมรันต์ ถินกระไสย์ 30,886.46
 117. 151 ปุญชรัสมิ์ มยุโรวาทถิรนันท์ 30,628.82
 118. 72691 นารี แสนประสิทธิ์ 30,579.14
 119. 116420 ณัชวลัญช์ จันทร์แก้ว 30,507.07
 120. 91956 ธเนส ห้อยสังวาลย์ 30,486.01
 121. 285678 เกษม เลิศจรรยาวัฒน์ 30,339.10
 122. 32115 คุณิชชา ทองมนต์ 30,058.71
 123. 30197 อัญชลี อยู่พร้อม 29,959.84
 124. 79839 หนึ่ง มังคละคีรี 29,863.25
 125. 265605 ราชันย์ แก้วเต๋จ๊ะ 29,859.41
 126. 160100 ปริยากร นวลพูนทอง 29,820.86
 127. 64347 พรนภา สมศรีสุข 29,705.78
 128. 16646 แอคชั่นโกล ทรู . 28,993.67
 129. 146785 สงค์ แก้วศิริ 28,935.20
 130. 294601 สามารถ อุดมพันธ์ 28,613.39
 131. 114564 ชญาดา จันทร์สว่าง 28,591.62
 132. 63276 บัญชา รื่นฤทัยกุล 28,279.28
 133. 176250 สรชัช บัณฑิตฤทธิเดช 28,222.17
 134. 5944 ออมพอน พิบูลย์ปัญญา 27,706.66
 135. 19976 ณัฐพล โสภิตานนท์ 27,674.44
 136. 1483 ประภัสสร เชาว์ชาญ 27,550.36
 137. 26041 เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 27,379.55
 138. 121243 พินิต เพชรดา 27,027.36
 139. 2583 รังสรรค์ จือศานติ 26,825.27
 140. 52794 กิตติชัย อ่างทอง 26,797.72
 141. 28916 สมเกียรติ เผื่อแผ่ 26,672.05
 142. 420 เอกชัย สุขพงษ์ 26,576.43
 143. 123725 ณัฐวรรณ แดงมี 26,481.42
 144. 49278 อนุวัฒน์ บุษบา 26,028.08
 145. 221308 รัตนชัย ดำมี 26,022.06
 146. 117713 ศราวุธ ใจบุญ 25,713.29
 147. 198815 เขมิกา คุรุจิตธรรม 25,647.45
 148. 37802 ฉวีวรรณ คุตะวัน 25,612.18
 149. 103653 สมพงษ์ โคตรวิชัย 25,540.40
 150. 81660 อภิชา สืบจากศรี 25,508.29
 151. 82949 กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล 25,494.34
 152. 201448 ธานินทร์ อุดหนุนธรรม 25,272.21
 153. 96809 ภัคพล วรนัยพินิจ 25,232.21
 154. 48398 ศิริโยธิน พูลมาตย์ 25,188.30
 155. 128353 จินตนา ชัยฤทธิ์ 24,975.32
 156. 8091 อำนาจ สุภาพสุนทร 24,815.86
 157. 20588 วรรณสุดา ผายทอง 24,804.29
 158. 42350 สุขสันต์ เปรมใจชน 24,084.07
 159. 85432 บัญญัติ ไม้งาม 24,079.25
 160. 48080 วิเชียร เขียวเข้ม 23,981.25
 161. 59362 กานต์กิตติ ประสพคำ 23,962.27
 162. 137620 อนุศักดิ์ เกษทอง 23,897.17
 163. 24569 สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ 23,894.16
 164. 17505 พรสวรรค์ เนาว์โสภา 23,891.27
 165. 260864 สุทธิภัทร แจทอง 23,842.07
 166. 57527 ธัชมาศ ทวีงาม 23,800.67
 167. 12897 นคร สิทธาพัฒนพร 23,798.51
 168. 186232 นวพล บางทับ 23,619.04
 169. 354180 ณัฐธิดา นุ่มกัลยา 23,459.57
 170. 261832 รัตนา สายธารทิพย์ 23,411.98
 171. 77524 อรอุมา รักรู้ 22,902.84
 172. 204123 ภารวิทย์ เจริญเยาว์ 22,893.98
 173. 77155 วรนา ขุนชุ่ม 22,753.91
 174. 201436 กุณฑีร์ ศรีงาน 22,601.68
 175. 79399 โสภา ซีแพง 22,580.35
 176. 114111 ชลิดา กิจคงเจริญ 22,399.61
 177. 29158 ยุทธพงศ์ สวนเกลี้ยง 22,050.07
 178. 190058 พงศ์ภัค วิ่งเร็ว 21,981.50
 179. 43960 ชนัดดา ราษฏรนิยม 21,826.58
 180. 5225 แสงอรุณ เมืองสุข 21,755.13
 181. 77868 ทวี หมื่นศรีพรหม 21,465.42
 182. 259376 สำราญ ธรรมวงค์ 21,348.39
 183. 166491 วาสนา จงคาดกลาง 21,321.09
 184. 9325 อภิชาติ ปรีชา 21,214.63
 185. 56015 ถาวร จันทร์เรือง 21,126.27
 186. 120207 สมพร พันธุ์บุตรน้อย 21,050.11
 187. 141001 วรัญญา อัมพุธ 20,878.39
 188. 37232 วิศรา อินเพ็ง 20,861.87
 189. 127704 แฮปปี้ไลฟ์93 จำกัด . 20,716.70
 190. 22468 ธีระศักดิ์ บุญนำ 20,599.22
 191. 57624 ธนพร เหลืองวิลัย 20,570.91
 192. 10248 ธนกฤต งามวิไลดี 20,556.65
 193. 161283 พิเชษฐ พนัสโสภณ 20,496.97
 194. 262500 ฐิติรัตน์ คูมีชัย 20,471.02
 195. 243104 รภัสสา ศุภเลิศพร 20,376.02
 196. 92115 กนกพร วัฒนาเกียรติกุล 20,358.96
 197. 79690 อัครนันท์ ปริญญากุลเสฏฐ์ 20,235.61
 198. 34686 นันทพัทธ์ จงวิมาณสินธุ์ 20,150.06
 199. 16837 พัทธนันท์ ฉิมสุข 20,077.50
 200. 106556 ไพศาล สวนกัน 20,022.58
 201. 3733 สุชาติ อัคนียุทธ 19,927.11
 202. 124664 ธนพร สง่าพันธุ์ 19,726.49
 203. 215531 สิญาพร เชื้อแถว 19,716.70
 204. 48758 ธัญสุดา เชื่อมนอก 19,494.68
 205. 147966 อิทธิพัทธ์ ชลจิตสวัสดิ์ 19,378.64
 206. 71093 ภูวเดช นามวงษ์ 19,350.60
 207. 33334 ถาวร พ้นภัย 19,339.05
 208. 23516 มนัสนันท์ ทับไทร 19,295.46
 209. 99766 รัชนก ศรีศิริ 19,212.28
 210. 155350 วรรณา เลาหะกาญจนศิริ 19,174.05
 211. 291320 จุรี ทับทิมหิน 19,173.08
 212. 199855 นิภาพร เจริญรัตน์วุฒิกาล 19,108.75
 213. 2298 พรชัย อุตมา 19,084.69
 214. 68668 ปรรณพัชร์ โฆษิตโชติอนันต์ 19,021.92
 215. 59213 ทวีวัฒนา ไชยมงคล 18,933.97
 216. 4828 ธนกฤต ธีรเดชานันท์ 18,926.68
 217. 120149 ธวัชชัย ตะพิมพ์ 18,738.96
 218. 41412 ภัทรา ธัญญกิจ 18,712.63
 219. 35014 ธวัช น่วมด้วง 18,696.29
 220. 17054 ธนะเมษฐ์ จินดามงคลรัศม์ 18,603.83
 221. 318745 กันตพัฒน์ ทวีเลิศโสภณ 18,589.56
 222. 165226 บุญเลิศ เตียวสุวรรณ 18,589.50
 223. 130858 ประเสริฐ ทองลอย 18,509.58
 224. 248335 จุฬารัตน์ ปัญยาง 18,458.66
 225. 11649 ธวัช คุณสมบัติ 18,435.11
 226. 56892 อนันตชัย ไชยนอก 18,373.39
 227. 105814 ปริญณัฏฐ์ ทิพย์สมบูรณ์ 18,333.48
 228. 288974 ฐิติรัตน์ ทิขัต 18,291.65
 229. 207365 ปวีณ์วัชร บวรถิรพัฒน์ 18,283.22
 230. 39297 ธัทชรัณย์ อินทภาค 18,197.94
 231. 3514 ทิพย์สุดา เณรทอง 18,136.47
 232. 219942 สมรถ สุณเจิม 18,134.41
 233. 32754 ฉัตรชนา การะเกตุ 18,089.39
 234. 313822 ชัยวัฒน์ วงศ์เลี้ยงถาวร 18,022.79
 235. 87328 พงศกร ธีรเตชสิทธิ์ 18,005.99
 236. 23677 กมลฤทธิ์ เลิศวีระศิริกุล 18,000.67
 237. 9596 พีรพงศ์ ภู่กลั่น 17,944.97
 238. 1027 หฤทัย เกตุรัศมีโรจน์ 17,815.06
 239. 55425 ธนันรัตน์ เลิศกิตติสกุล 17,771.85
 240. 147411 ทิพรัตน์ พงษ์มีชัย 17,755.88
 241. 40445 จิตตานันท์ จิตตรง 17,747.15
 242. 7926 วรชาติ นาคบุรินทร์ 17,639.59
 243. 22304 ธมล จันทร์เรือง 17,627.03
 244. 291669 ศักดิ์ดา ปัตพี 17,545.10
 245. 194895 วิภา ภูมิไสล 17,415.31
 246. 138997 ศศิณัฎฐ์ พะนองรัมย์ 17,332.26
 247. 266274 รักษ์ชิตา เดโชพล 17,274.25
 248. 26751 เสาร์ ทางลาด 17,202.59
 249. 3 วาติชัย รัตนมั่นคงจิตร 17,197.59
 250. 281615 พิษณุ ปรีชา 17,114.49
 251. 166657 พวงพยอม นาโสก 16,971.22
 252. 10120 เรวัฒน์ จักกายวรรธนะ 16,943.28
 253. 98619 ศรีรุ้ง ฟักเทศ 16,831.60
 254. 180828 สุวรรณี ตราภินันท์ 16,804.92
 255. 105182 สมสุข อนุพันธ์ 16,777.35
 256. 127667 ประกิจ พลปัตพี 16,764.92
 257. 285002 เอกสิทธิ์ แกล้วกสิวิทย์ 16,735.37
 258. 8337 ดิเรก เนตรนุช 16,677.88
 259. 86222 กฤษฎา ชนาราษฎร์ 16,662.23
 260. 22397 ลลิตา มูลตรีภักดี 16,653.73
 261. 193822 จตุพร ชาญเชิงรบ 16,648.41
 262. 205122 ทรงเกียรติ ธีรานันตชัย 16,489.15
 263. 26 ไทยเว็บ อินเตอร์เน็ตแอนด์มาร์ 16,478.27
 264. 89681 ศิลป์ศิวกรณ์ ไชยลมัย 16,473.34
 265. 292210 ณัฐณิชชาธ์ กิจวงศ์สกุล 16,468.11
 266. 112818 อรรถการ อมรภักดิ์ 16,467.55
 267. 52 พนิดา ธรรมลังกา 16,366.92
 268. 166556 นาฎนลิน หอมวิชา 16,278.26
 269. 17854 ชูเกียรติ เทพอารีนันท์ 16,242.47
 270. 146973 พัลลภ พวงภู่ 16,204.57
 271. 306712 ทวีวัฒน์ วิทูรเวที 16,197.42
 272. 11587 ภาณุพงค์ ปุ๋ยวงค์ 16,177.76
 273. 770 ณัฏฐ์กุลปริยา สุรัสโม 16,066.80
 274. 8169 ขวัญกัลยา วงษ์ภัทรศิริโชติ 15,950.62
 275. 31695 อนันท์ ตรีพล 15,796.63
 276. 45150 ธีราลักษณ์ ชวกมลพันธ์ 15,724.44
 277. 126631 จันทร์ฉาย อยู่ฤทธิ์ 15,699.36
 278. 15252 วิศัลย์ธนา ชนธัญขจรเดช 15,653.81
 279. 66873 ธิชาภรณ์ โพธิบัติ 15,634.32
 280. 79531 จิราพัชร์ กิตติยงวิวัฒน์ 15,629.13
 281. 220913 กิ่งกาญจน์ วงค์กว้าง 15,408.49
 282. 8296 จินตนา ภักดีจอหอ 15,386.21
 283. 131222 ธารณา กุญชรรินทร์ 15,316.60
 284. 21028 พรนิภา ปรีชา 15,221.01
 285. 401392 คมสันต์ พรหมคุณ 15,190.52
 286. 77005 เกษม ขุนชุ่ม 15,158.95
 287. 76490 ฐานิต ไกยแจ่ม 15,127.84
 288. 147766 ธนากร ชนะศรีโยธิน 15,067.10
 289. 90399 ณฐมน เพชรพล 15,038.99

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้